ETANADYNAMIITTI
PAISUU ÄÄNETTÖMÄSTI JA MURSKAA
Bonn DE
ETANADYNAMIITTI
PAISUU ÄÄNETTÖMÄSTI JA MURSKAA
Bonn DE
ETANADYNAMIITTI
PAISUU ÄÄNETTÖMÄSTI JA MURSKAA
Kościerzyna PL
ETANADYNAMIITTI
PAISUU ÄÄNETTÖMÄSTI JA MURSKAA
Kvissleby SE
ETANADYNAMIITTI
PAISUU ÄÄNETTÖMÄSTI JA MURSKAA
Radków PL
ETANADYNAMIITTI
PAISUU ÄÄNETTÖMÄSTI JA MURSKAA
Wuppertal DE
PAISUU ÄÄNETTÖMÄSTI JA MURSKAA
Bonn DE
PAISUU ÄÄNETTÖMÄSTI JA MURSKAA
Bonn DE
PAISUU ÄÄNETTÖMÄSTI JA MURSKAA
Kościerzyna PL
PAISUU ÄÄNETTÖMÄSTI JA MURSKAA
Kvissleby SE
PAISUU ÄÄNETTÖMÄSTI JA MURSKAA
Kvissleby SE
PAISUU ÄÄNETTÖMÄSTI JA MURSKAA
Wuppertal DE
PAISUU ÄÄNETTÖMÄSTI JA MURSKAA
Wuppertal DE

DYNACEMILLE on myönnetty hygieniatodistus nro HK/B/0392/01/2016, jonka antajana on Puolan Hygienialaitos (PZH).

Pääainesten tapaan (kalkki ja sementti), Dynacem on luokiteltu ärsyttäväksi aineeksi. Tuotetta eivät koske räjähdysaineiden tyyppiset kuljetukseen ja käsittelyyn liittyvät varotoimet. Aineen käyttö Tiedotteen ja Käyttöturvallisuustiedotteen vastaisella tavalla tai muu väärinkäyttö voi olla vaarallista käyttäjälle. DYNACEM-etanadynamiitti on turvallinen ympäristölle.

Päävaarat:

 • jos käyttöohjeita ei noudateta, aukkoihin kaadettu seos voi lämmetä, savuttaa tai kuivua nopeasti, joka johtaa pian kiehumiseen. Tällöin seokseen sidottu höyry voi äkillisesti räjäyttää aukon sisällön ilmaan, aiheuttaen loukkaantumisvaaran, suojalasien tuhoutumisen ja näkövamman kun henkilö katsoo suoraan täytettyyn reikään. Tämä voi tapahtua silloin, kun DYNACEM-tuotetta (STANDARD/SUMMER (KESÄ)), aukkojen halkaisijaa tai veden lämpötilaa ei ole sovitettu murskattavan kohteen lämpötilaan tai seosta on kaadettu porauksella kuumennettuun aukkoon, tai reaktion alkaessa vielä sekoitusastiaan ennen aukon täyttöä, tai aurinko paistaa täytetyissä reikissä
 • jos käyttöohjeita ei noudateta, vettä sisältävä seos voi reagoida sekoitusastiassa, lämmetä, kiehua ja muodostaa kuumia roiskeita, jotka voivat aiheuttaa palo- ja näkövammoja. Tämä riski voi tulla kyseeseen, kun sekoitinta ja sekoitusastiaa ei ole puhdistettu tarkasti ja tuoreeseen annokseen on päässyt edellisen seoksen jäännöksiä, tai jos sekoitusaika tai täyttöä edeltävä aika on ollut liian pitkä, tai aineksia on säilytetty lämpimässä paikassa,
 • tuotetta kuljetettaessa ja sekoitettaessa siitä voi muodostua pölyä, joka hien tai kyynelten kanssa muodostaa voimakkaan alkaliympäristön ja voi ärsyttää ihoa, hengitysteitä tai näkövammoja.

Riskin ehkäisy:

 • lataa voimassaoleva Tiedote ja Käyttöturvallisuustiedote www.dynacem.pl -kotisivuilta,
 • tuotetta saa käyttää vastuullinen henkilö, joka on perehtynyt Tiedotteen ja Käyttöturvallisuustiedotteen sisältöön sekä muistaa ja ymmärtää tuotteen sekä henkilönsuojaimien ja varotoimien käyttöehdot,
 • työjärjestystä suunniteltaessa huomioi, että ensimmäisen kohteen/rakenne-elementin purkaminen voi vaikuttaa koko rakennuksen stabiilisuuteen,
 • varmista, että purkutyöalueella on saatavilla suuri määrä puhdasta vettä ihon tai silmien huuhteluun,
 • Älä käytä piilolinssejä; käytä suojavoidetta ja pese kädet ennen taukoa ja työn jälkeen,
 • käytä CE-merkittyjä henkilönsuojaimia: kasvoihin tiiviisti sopivat suojalasit, kemikaalinkestävät suojakäsineet, hiukkassuodattimella varustetut puolinaamarit (pölyisissä sisätiloissa tapahtuviin töihin on järjestettävä täysnaamarit), kypärät ja ihoa peittävät suojavaatteet (pitkät hihat ja lahkeet),
 • vältä pölyämistä,
 • valitse tuotetyyppi (STANDARD/SUMMER (KESÄ)), aukkojen halkaisija ja seosveden lämpötila purettavan kohteen lämpötilan mukaisesti,
 • ennen annoksen valmistamista varmista, että sekoitin ja astia ovat puhtaita, eikä niissä ole edellisen erän jäännöksiä,
 • tarkkaile seosta sekoitusaikana; jos se alkaa lämmetä, savuttaa tai kuivua, kaada se välittömästi maahan,
 • älä koskaan kaada seosta suljettaviin säiliöihin, aukkoon päin kaventuviin astioihin (esim. pullo) tai puuhun tehtyihin aukkoihin,
 • kesäaikana mahdollisuuksien mukaan valmista seosta varjossa - illalla tai aamulla, vältä auringonsäteilyä ja työskentelyä iltapäivällä, älä varastoi vettä ja tuotetta auringossa, käytä kylmää vettä, viileää säiliötä ja sekoitinta; täytetyt aukot on suojattava kirkkaalla pressulla auringonvalolta ja sateelta,
 • varmista, ettei kukaan lähesty ja/tai katso täytettyjä aukkoja vähintään 12 tunnin kuluessa täyttämisestä lukien,
 • älä koskaan kurkista täytettyihin aukkoihin, vaikka sinulla olisi suojavaatetus- ja lasit päällä,
 • varastoi tuotetta kuivassa paikassa.

Ensiapu:

 • silmäkosketus: huuhdo silmiä juoksevalla vedellä muutaman minuutin ajan ja hakeudu lääkäriin,
 • ihokosketus: pese ärsytetty/loukkaantunut paikka saippuavedellä ja huuhdo runsaalla vedellä,
 • hengitys: ota loukkaantunut henkilö pois pölyisestä ympäristöstä ja hae lääkärin apua,
 • nieleminen: huuhdo suuta vedellä ja juo puhdasta vettä pienin annoksin; ei saa oksennuttaa; hakeudu välittömästi lääkäriin.

Turvamerkintä

 • Käytä kasvoon tiiviisti sopivia suojalaseja

 • Käytä pölynaamaria

 • Käytä kemikaalinkestäviä suojakäsineitä

 • Älä koskaan kurkista täytettyihin aukkoihin.

 • Älä koskaan kaada seosta kaventuviin astioihin.