NIEWYBUCHOWY MATERIAŁ WYBURZAJĄCY
PĘCZNIEJE I BEZGŁOŚNIE ROZSADZA
Bonn DE
NIEWYBUCHOWY MATERIAŁ WYBURZAJĄCY
PĘCZNIEJE I BEZGŁOŚNIE ROZSADZA
Bonn DE
NIEWYBUCHOWY MATERIAŁ WYBURZAJĄCY
PĘCZNIEJE I BEZGŁOŚNIE ROZSADZA
Kościerzyna PL
NIEWYBUCHOWY MATERIAŁ WYBURZAJĄCY
PĘCZNIEJE I BEZGŁOŚNIE ROZSADZA
Kvissleby SE
NIEWYBUCHOWY MATERIAŁ WYBURZAJĄCY
PĘCZNIEJE I BEZGŁOŚNIE ROZSADZA
Radków PL
NIEWYBUCHOWY MATERIAŁ WYBURZAJĄCY
PĘCZNIEJE I BEZGŁOŚNIE ROZSADZA
Wuppertal DE
NIEWYBUCHOWY MATERIAŁ WYBURZAJĄCY
PĘCZNIEJE I BEZGŁOŚNIE ROZSADZA
Nacka SE
NIEWYBUCHOWY MATERIAŁ WYBURZAJĄCY
PĘCZNIEJE I BEZGŁOŚNIE ROZSADZA
Stenungsund SE
NIEWYBUCHOWY MATERIAŁ WYBURZAJĄCY
PĘCZNIEJE I BEZGŁOŚNIE ROZSADZA
Suchedniów PL
PĘCZNIEJE I BEZGŁOŚNIE ROZSADZA
Bonn DE
PĘCZNIEJE I BEZGŁOŚNIE ROZSADZA
Bonn DE
PĘCZNIEJE I BEZGŁOŚNIE ROZSADZA
Kościerzyna PL
PĘCZNIEJE I BEZGŁOŚNIE ROZSADZA
Kvissleby SE
PĘCZNIEJE I BEZGŁOŚNIE ROZSADZA
Kvissleby SE
PĘCZNIEJE I BEZGŁOŚNIE ROZSADZA
Wuppertal DE
PĘCZNIEJE I BEZGŁOŚNIE ROZSADZA
Wuppertal DE
PĘCZNIEJE I BEZGŁOŚNIE ROZSADZA
Śmiłów PL
PĘCZNIEJE I BEZGŁOŚNIE ROZSADZA
Grålum NO
PĘCZNIEJE I BEZGŁOŚNIE ROZSADZA
Rheine DE
 • Dynacem jest miękki w otworach. / Dynacem jest nadal płynny wewnątrz otworu. / Mieszanka Dynacemu wygląda jak kalafior wychodzący z otworu. / Dynacem jest mokry i błotnisty. / Dynacem zamienił się w proszek. Czy to jest poprawne?

  To normalne. Mieszanka Dynacemu z wodą w kontakcie z powietrzem zamienia się w proszek. W zależności od temperatury, wilgotności powietrza, opadów i czasu, wierzchnia warstwa mieszanki pozostaje twarda lub miękka, lub ciekła, błotnista lub pyląca, lub wygląda jak kalafior wychodzący z otworu. Użyj kawałka wygiętego drutu, aby potwierdzić obecność twardej mieszanki 1 lub 2 cm poniżej miękkiej warstwy powierzchniowej.

 • Co dokładnie oznacza wersja Standard/Lato (od X do Y °C)?

  Temperatura - temperatura betonu/skały mierzona w otworze,
  X °C - orientacyjna minimalna temperatura stosowania, można stosować i poniżej (działa bardzo wolno), i powyżej X (działa szybciej),
  Y °C - maksymalna temperatura bezpiecznego stosowania przy średnicach otworów do 42 mm,
  Y+5 °C - maksymalna temperatura bezpiecznego stosowania przy średnicach otworów do 32 mm.
  Każda wersja działa szybko w maksymalnej temperaturze swojego zakresu stosowania Y (przeważnie rozsadza skałę w czasie 6-18 godzin przy średnicy otworów 40 mm) i może niebezpiecznie wystrzelić z otworów powyżej maksymalnej temperatury swojego zakresu stosowania Y.
  Maksymalna temperatura bezpiecznego zastosowania Y jest istotna (i nie można jej przekraczać) tylko w momencie zalewania otworów i w czasie pierwszych 4 godzin po zalaniu. Z tego względu często stosuje się Dynacem Standard latem, gdy w ciągu dnia jest już za ciepło, ale chłodne otwory zalewa się wcześnie rano.
  Reakcja spowalnia i czas rozsadzania wydłuża się prawie dwukrotnie wraz ze spadkiem temperatury o każde 5 °C, lub przy zmniejszeniu średnicy otworów do 30 mm.

 • Jak długo mogę przechowywać Dynacem w suchym miejscu aby nadal dobrze działał?

  Dynacem przechowywany w nieotwartych woreczkach będzie dobrze działał przez conajmniej 1 rok od dnia zakupu.
  Po 1 roku praktycznie nie odczujesz różnicy w skuteczności działania.
  Po 2 latach będzie działał trochę wolniej, ale nadal może być ciężko zaobserwować różnicę na budowie.
  Po 3 latach wykona tę samą robotę, ale potrzebuje 2 lub 3 dni zamiast jednego dnia (i może być mało skuteczny w żelbecie).
  Dynacem w otwartym woreczku szybciej utraci skuteczność, ale otwarty woreczek można zapakować próżniowo, aby Dynacem zachował świeżość przez kolejny rok.
  Nieotwierane woreczki można zapakować próżniowo, aby zachować pełną skuteczność Dynacemu przez 3 lata i prawdopodobnie jeszcze dłużej.

 • Jak wyburzyć betonową ścianę / prefabrykowaną betonową ścianę / żelbetową ścianę / mur z cegły? Jak rozbić betonową ścianę?

  Pionowe otwory umieszczone w środku grubości ściany (wiercone od góry) są najlepszym rozwiązaniem. Otwory są wiercone do głębokości planowanego poziomu rozbiórki, aby wykonać rozbiórkę w jednym kroku (z długim wiertłem) lub w kilku etapach (gdy mamy krótsze wiertło). Najlepiej jest wypełnić co drugi otwór w jednym kroku i wypełnić pozostałe otwory następnego dnia.
  Średnica otworów: 38-40 mm w silnie zbrojonym betonie, 32-38 mm w lekko zbrojonym i niezbrojonym betonie, 30 mm w cegle lub w niezbrojonym betonie o temperaturze powyżej 10 ° C, 25 mm w ceglanych ścianach do 20 cm grubości (T> 10 st. C). Stosowane są również średnice otworów mniejsze niż zalecane, jednak czas do uszkodzenia jest wtedy dłuższy.
  Rozstaw otworów: od 1 do 2 razy grubość ściany. Rozpoczynając większą pracę, warto najpierw przetestować różne odstępy między otworami, aby uzyskać równomierny rozkład pęknięć w całej objętości ściany. Większe odstępy generują często lepsze wyniki:

  Orientacyjne zużycie Dynacemu dla różnych rodzajów i grubości ścian podaje tabela:

  Gdy nie jest możliwe wiercenie od góry, otwory wierci się z boku, w siatce kwadratowej. Minimalna głębokość wiercenia: 5 średnic otworu.
  Odstępy między otworami nie powinny przekraczać 30 x 30 cm, jeśli gruz zostanie usunięty ręcznie lub za pomocą narzędzi ręcznych. Większy odstęp między otworami, np. 40x40 cm, można użyć, gdy koparka usunie większe kawałki. Rozstaw otworów nie powinien przekraczać 10/15 średnic (żelbet, twardy kamień / beton, cegły).
  Pochyłe otwory można łatwo wypełnić płynną mieszanką Dynacem. Otwory poziome można wypełnić mieszanką zarobioną do konsystencji plastycznej (jest to czasochłonne) lub można wcisnąć w otwory kolanka PVC i zalać przez nie płynną mieszankę:

  Aby znaleźć galerie zdjęć przedstawiających rozbiórkę różnych ścian, kliknij tutaj.

 • Czy Dynacem nadaje się do betonu zbrojonego? Jak używać Dynacem do rozbiórki żelbetowego fundamentu / stopy / płyty?
  Jak wykonać wyburzenie żelbetowego fundamentu? Ile potrzebuję Dynacemu? Jak obliczyć zużycie Dynacem przy wyburzaniu żelbetu?

  Dynacem jest często używany do rozbiórki elementów i konstrukcji żelbetowych.

  Dynacem rozsadza i powoduje spękanie betonu, ale nie jest w stanie zrywać stalowych prętów o średnicy powyżej 10-12 mm. Po reakcji Dynacemu trzeba usunąć popękane kawałki betonu spomiędzy prętów zbrojeniowych. Końcowa rozbiórka - usuwanie spękanego betonu następuje za pomocą koparki z młotem lub łyżką zębatą, lub za pomocą ręcznych młotów pneumatycznych / hydraulicznych / elektrycznych.

  Dynacem pomaga uniknąć eksplozji i silnego kucia betonu. Eliminuje fale uderzeniowe i silne wstrząsy. Wyburzenie można wykonać przy ograniczonym hałasie i wibracjach, i z mniejszym zanieczyszczeniem środowiska.

  Wyburzenie prostopadłościennego elementu żelbetowego rozpoczyna się od wywiercenia zewnętrznego rzędu pionowych otworów w odległości 16 cm od krawędzi elementu (16 cm = 4 średnice otworu). Najlepiej jest wypełnić początkowo tylko co drugi otwór, a pozostałe otwory wypełnić po 24 godzinach. 6 godzin po wypełnieniu otwory zewnętrzne są już bezpieczne i można wiercić, w siatce kwadratowej, otwory do rozsadzenia wnętrza elementu.
  Zbrojenie obwodowe zostaje odsłonięte i uwolnione (poprzez ekspansję Dynacemu w otworach zewnętrznych lub z niewielką pomocą młota) i powinno zostać przecięte.
  Następnie wypełnia się otwory wewnętrzne. Jeden (najlepiej) lub dwa zewnętrzne rzędy otworów wypełnia się jednego dnia. Kolejne jeden - dwa rzędy wypełniane są co 24 godziny.
  Usuwanie spękanego betonu rozpoczyna się trzeciego dnia lub później. Dopóki pęknięcia powiększają się, im później rozpocznie się usuwanie betonu, tym bardziej konstrukcja będzie uszkodzona przez Dynacem i tym łatwiej będzie ją rozebrać.

  Średnica otworów: 40 mm (32-40 mm dla lekko zbrojonego betonu).
  Głębokość wiercenia: 95-98 % wysokości elementu.
  Rozstaw otworów: dobiera się do planowanej metody rozbiórki końcowej - usuwania spękanego betonu. Typowe przypadki są wymienione poniżej.

  Rozstaw otworów przy średnicy otworu 40 mm, w silnie zbrojonym betonie, gdy do rozbiórki końcowej używa się:
  - koparkę z młotem: 40 x 40 cm (zużycie Dynacemu 14 kg/m3 betonu),
  - młot pneumatyczny / hydrauliczny: 30 x 30 cm (zużycie Dynacemu 25 kg/m3 betonu),
  - lekki młot elektryczny: 20 x 20 cm (zużycie Dynacemu 54 kg/m3 betonu).
  Rozstaw otworów przy średnicy otworu 40 mm, w lekko zbrojonym betonie, gdy do rozbiórki końcowej używa się:
  - koparkę z łyżką: 40 x 40 cm (zużycie Dynacemu 14 kg/m3 betonu),
  - młot pneumatyczny / hydrauliczny: 33 x 33 cm (zużycie Dynacemu 20 kg/m3 betonu),
  - lekki młot elektryczny: 25 x 25 cm (zużycie Dynacemu 34 kg/m3 betonu).
  Rozstaw otworów przy średnicy otworu 35 mm, w lekko zbrojonym betonie, gdy do rozbiórki końcowej używa się:
  - koparkę z łyżką/młotem: 35 x 35 cm (zużycie Dynacemu 14 kg/m3 betonu),
  - młot pneumatyczny / hydrauliczny: 30 x 30 cm (zużycie Dynacemu 19 kg/m3 betonu),
  - lekki młot elektryczny: 22 x 22 cm (zużycie Dynacemu 34 kg/m3 betonu).

  Tutaj znajdziesz galerie zdjęć przedstawiających rozbiórki elementów i konstrukcji żelbetowych.

 • Jak wyburzyć schody żelbetowe / betonowe? Jak usunąć schody betonowe z domu przy pomocy Dynacemu? Jak wyburzyć schody w piwnicy środkiem Dynacem?

  Należy zapewnić podparcie konstrukcji i brać pod uwagę, że wyburzanie może spowodować utratę stateczności i zawalenie się całości lub fragmentu schodów.
  Najlepiej jest wiercić pionowe otwory.
  Zalecana średnica otworów 36-40 mm. Mniejsze średnice też mogą działać, ale z gorszym skutkiem i w dłuższym czasie.
  Głębokość wiercenia = 0,9 x H (im głębszy otwór, tym większe zniszczenie).
  Zawsze zapewnić d < S < 40 cm (aby starać się uzyskać pęknięcia wzdłużne i poprzeczne). Większe odstępy S zapewniają większe kawałki spękanego betonu. Należy brać pod uwagę, że odłamki mogą się okazać zbyt ciężkie do ręcznego transportu. Mniejsze odstępy S zapewniają mniejsze odłamki.

  Zasadę postępowania demonstruje poniższy szkic:

  Wypełnianie otworów mieszanką Dynacem zaczyna się od strony wolnej krawędzi bocznej schodów.
  Najlepiej jest wypełnić pierwszego dnia co drugi otwór na każdym stopniu schodowym, a pozostałe, puste otwory wypełnić dzień później (opcja wypełniania A). Usuwać popękany beton na całej powierzchni po 2-4 dniach od zalania ostatnich otworów.

  Warianty kolejności wypełniania otworów:

  Alternatywnie, mając więcej czasu, można spróbować zburzyć schody bez podparcia. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy schody mają wolną lewą lub prawą krawędź boczną.
  Pierwszego dnia tylko pierwsze otwory (od strony wolnej bocznej krawędzi) są wypełniane na wszystkich stopniach. Następnie co 24 godziny wypełnia się jeden otwór najbliższy wolnej krawędzi (opcja wypełniania B). Spękany beton usuwa się zaczynając od wolnej krawędzi bocznej.

  Tutaj znajdziesz galerie zdjęć pokazujących wyburzenia różnych schodów: 1, 2, 3.

  Tutaj zobaczysz filmy TikTok pokazujące testowe wyburzenia schodów żelbetowych w ośrodku szkoleniowym dla murarzy we Francji: link.

   

 • Jak uniknąć uszkodzenia ścian podczas wyburzania betonowej podłogi? Jak wyburzyć płytę betonową / betonowy strop?
  Jak wyburzyć / rozebrać / usunąć betonową / żelbetową podłogę / jastrych / wylewkę między ścianami?

  Wiercenie otworów i działanie Dynacemu powoduje nieporównanie mniejsze szkody w budynku i ścianach oraz mniej hałasu niż skuwanie betonu z podłogi.

  Etap 1
  Jeżeli płyta posiada wolne krawędzie przejdź do Etapu 2.
  Procedurę pokazano na poniższym szkicu.
  Istnieją trzy możliwe opcje kroku 1 do wyboru.
  Wywierć w pobliżu ścian i wypełnij rzędy pochyłych (30-45 stopni) otworów A.
  Alternatywnie wywierć pionowe otwory B, znajdujące się jak najbliżej ściany, wraz z odpowiadającymi im otworami A.
  Gdy ściany wymagają ekstremalnej ochrony, wywierć otwory C, B i A zgodnie z rysunkiem i wypełnij tylko otwory B i A. Wypełnij otwory C po odspojeniu i usunięciu spękanego betonu między rzędami otworów B i A.
  Usuń spękany beton z całego obszaru w pobliżu ścian i przejdź do kroku 2.

  S - rozstaw otworów w siatce kwadratowej
  h - głębokość otworu

  Etap 2.
  Aby rozkruszyć wewnętrzną część płyty, otwory D wiercone są w siatce kwadratowej.
  Średnica otworu: 30 mm w niezbrojonym betonie powyżej 10 ° C, we wszystkich pozostałych przypadkach zaleca się 40 mm. Mniejsze średnice mogą również działać, ale z gorszymi wynikami i w dłuższym czasie.

  Jednocześnie muszą być spełnione następujące warunki.
  S < 2h gdy płyta z betonu niezbrojonego spoczywa na folii z tworzywa sztucznego / styropianie / piasku (podparcie przesuwne) i w jednym kroku usuwana jest cała grubość płyty, lub S ≤ h we wszystkich innych przypadkach,
  S < 10 średnic otworu gdy płyta wykonana jest z żelbetu, lub S ≤ 15 średnic otworu gdy płyta wykonana jest z betonu niezbrojonego,
  h ≥ 5 średnic otworów (otwory można wiercić pod kątem w cieńszych płytach, aby zwiększyć głębokość otworu),
  h > 85 % grubości płyty lub warstwy usuwanej w jednym kroku (im głębszy otwór, tym lepsze działanie Dynacemu).

  Odstępy między otworami nie powinny przekraczać 30 cm jeżeli gruz zostanie usunięty ręcznie lub za pomocą narzędzi ręcznych (większy odstęp między otworami można zastosować, gdy koparka usunie większe fragmenty).

  Należy wypełniać jeden (najlepiej) lub dwa zewnętrzne rzędy otworów co 24 godziny. Codziennie odsuwać popękany beton od niepopękanego wnętrza płyty.

  Przykład 1
  Płyta z niezbrojonego betonu o grubości 30 cm, spoczywająca na piasku, temperatura 20 st. C.
  Pęknięte fragmenty zostaną usunięte ręcznie.
  Średnica otworu: 30 mm
  Rozstaw otworów S = 30 x 30 cm (możesz wiercić otwory w węzłach siatki 30x30 cm lub naśladować szkic poniżej gdzie użyto siatki 26x30 cm aby rozmieścić otwory w odstępach 30x30 cm.)
  Głębokość wiercenia h = 27 cm

  Przykład 2
  Płyta żelbetowa o grubości 50 cm, spoczywająca na folii z tworzywa sztucznego, temperatura 20 st. C.
  Po reakcji Dynacemu płyta będzie rozbierana koparką.
  Średnica otworu: 40 mm
  Rozstaw otworów S = 35 x 35 cm
  Głębokość wiercenia h = 45 cm

 • Pada deszcz: Czy można stosować Dynacem?  Czy trzeba czekać do suchej pogody? Czy powinienem zastosować jakieś specjalne środki?

  Otwory mogą być w środku mokre lub suche w momencie napełniania (równie dobre są zarówno mokre, jak i suche), ale jakakolwiek woda stojąca w otworze w momencie napełniania jest szkodliwa (może spowodować wystrzelenie materiału lub znaczne obniżenie ciśnienia).

  Mieszanka Dynacem zmienia stan z ciekłego na stały w ciągu pierwszych 60 minut (latem) do 5 godzin (poniżej zera stopni C).

  Intensywny deszcz (lub strumień wody płynący po otworach) może wypłukać płynną mieszankę z otworu. Lekki deszcz może wypłukać tylko 1 lub 2 cm mieszanki, więc nie jest to ważne. Długotrwałe lekkie opady deszczu mogą jednak w niektórych miejscach powodować silny strumień w zależności od ukształtowania terenu. Niedopuszczalne jest, aby strumień przepływał przez otwory gdy mieszanka jest jeszcze ciekła. W większości przypadków (warunki europejskie) deszcz nie jest groźny albo lekką folią malarską można ochronić otwory.

  Otwory można całkowicie zanurzyć natychmiast po napełnieniu jeżeli woda nie płynie.