NIEWYBUCHOWY MATERIAŁ WYBURZAJĄCY: Wsparcie techniczne 7 dni w tygodniu: info@dynacem.com
ROZRYWA BETON I SKAŁY BEZ HAŁASU
Bonn DE
NIEWYBUCHOWY MATERIAŁ WYBURZAJĄCY: Wsparcie techniczne 7 dni w tygodniu: info@dynacem.com
ROZRYWA BETON I SKAŁY BEZ HAŁASU
Bonn DE
NIEWYBUCHOWY MATERIAŁ WYBURZAJĄCY: Wsparcie techniczne 7 dni w tygodniu: info@dynacem.com
ROZRYWA BETON I SKAŁY BEZ HAŁASU
Kościerzyna PL
NIEWYBUCHOWY MATERIAŁ WYBURZAJĄCY: Wsparcie techniczne 7 dni w tygodniu: info@dynacem.com
ROZRYWA BETON I SKAŁY BEZ HAŁASU
Kvissleby SE
NIEWYBUCHOWY MATERIAŁ WYBURZAJĄCY: Wsparcie techniczne 7 dni w tygodniu: info@dynacem.com
ROZRYWA BETON I SKAŁY BEZ HAŁASU
Radków PL
NIEWYBUCHOWY MATERIAŁ WYBURZAJĄCY: Wsparcie techniczne 7 dni w tygodniu: info@dynacem.com
ROZRYWA BETON I SKAŁY BEZ HAŁASU
Wuppertal DE
NIEWYBUCHOWY MATERIAŁ WYBURZAJĄCY: Wsparcie techniczne 7 dni w tygodniu: info@dynacem.com
ROZRYWA BETON I SKAŁY BEZ HAŁASU
Nacka SE
NIEWYBUCHOWY MATERIAŁ WYBURZAJĄCY: Wsparcie techniczne 7 dni w tygodniu: info@dynacem.com
ROZRYWA BETON I SKAŁY BEZ HAŁASU
Stenungsund SE
NIEWYBUCHOWY MATERIAŁ WYBURZAJĄCY: Wsparcie techniczne 7 dni w tygodniu: info@dynacem.com
ROZRYWA BETON I SKAŁY BEZ HAŁASU
Suchedniów PL
ROZRYWA BETON I SKAŁY BEZ HAŁASU
Bonn DE
ROZRYWA BETON I SKAŁY BEZ HAŁASU
Bonn DE
ROZRYWA BETON I SKAŁY BEZ HAŁASU
Kościerzyna PL
ROZRYWA BETON I SKAŁY BEZ HAŁASU
Kvissleby SE
ROZRYWA BETON I SKAŁY BEZ HAŁASU
Kvissleby SE
ROZRYWA BETON I SKAŁY BEZ HAŁASU
Wuppertal DE
ROZRYWA BETON I SKAŁY BEZ HAŁASU
Wuppertal DE
ROZRYWA BETON I SKAŁY BEZ HAŁASU
Śmiłów PL
ROZRYWA BETON I SKAŁY BEZ HAŁASU
Grålum NO
ROZRYWA BETON I SKAŁY BEZ HAŁASU
Rheine DE

Dynacem jest często używany do rozbiórki elementów i konstrukcji żelbetowych.

Dynacem rozsadza i powoduje spękanie betonu, ale nie jest w stanie zrywać stalowych prętów o średnicy powyżej 10-12 mm. Po reakcji Dynacemu trzeba usunąć popękane kawałki betonu spomiędzy prętów zbrojeniowych. Końcowa rozbiórka - usuwanie spękanego betonu następuje za pomocą koparki z młotem lub łyżką zębatą, lub za pomocą ręcznych młotów pneumatycznych / hydraulicznych / elektrycznych.

Dynacem pomaga uniknąć eksplozji i silnego kucia betonu. Eliminuje fale uderzeniowe i silne wstrząsy. Wyburzenie można wykonać przy ograniczonym hałasie i wibracjach, i z mniejszym zanieczyszczeniem środowiska.

Wyburzenie prostopadłościennego elementu żelbetowego rozpoczyna się od wywiercenia zewnętrznego rzędu pionowych otworów w odległości 16 cm od krawędzi elementu (16 cm = 4 średnice otworu). Najlepiej jest wypełnić początkowo tylko co drugi otwór, a pozostałe otwory wypełnić po 24 godzinach. 6 godzin po wypełnieniu otwory zewnętrzne są już bezpieczne i można wiercić, w siatce kwadratowej, otwory do rozsadzenia wnętrza elementu.
Zbrojenie obwodowe zostaje odsłonięte i uwolnione (poprzez ekspansję Dynacemu w otworach zewnętrznych lub z niewielką pomocą młota) i powinno zostać przecięte.
Następnie wypełnia się otwory wewnętrzne. Jeden (najlepiej) lub dwa zewnętrzne rzędy otworów wypełnia się jednego dnia. Kolejne jeden - dwa rzędy wypełniane są co 24 godziny.
Usuwanie spękanego betonu rozpoczyna się trzeciego dnia lub później. Dopóki pęknięcia powiększają się, im później rozpocznie się usuwanie betonu, tym bardziej konstrukcja będzie uszkodzona przez Dynacem i tym łatwiej będzie ją rozebrać.

Średnica otworów: 40 mm (32-40 mm dla lekko zbrojonego betonu).
Głębokość wiercenia: 95-98 % wysokości elementu.
Rozstaw otworów: dobiera się do planowanej metody rozbiórki końcowej - usuwania spękanego betonu. Typowe przypadki są wymienione poniżej.

Rozstaw otworów przy średnicy otworu 40 mm, w silnie zbrojonym betonie, gdy do rozbiórki końcowej używa się:
- koparkę z młotem: 40 x 40 cm (zużycie Dynacemu 14 kg/m3 betonu),
- młot pneumatyczny / hydrauliczny: 30 x 30 cm (zużycie Dynacemu 25 kg/m3 betonu),
- lekki młot elektryczny: 20 x 20 cm (zużycie Dynacemu 54 kg/m3 betonu).
Rozstaw otworów przy średnicy otworu 40 mm, w lekko zbrojonym betonie, gdy do rozbiórki końcowej używa się:
- koparkę z łyżką: 40 x 40 cm (zużycie Dynacemu 14 kg/m3 betonu),
- młot pneumatyczny / hydrauliczny: 33 x 33 cm (zużycie Dynacemu 20 kg/m3 betonu),
- lekki młot elektryczny: 25 x 25 cm (zużycie Dynacemu 34 kg/m3 betonu).
Rozstaw otworów przy średnicy otworu 35 mm, w lekko zbrojonym betonie, gdy do rozbiórki końcowej używa się:
- koparkę z łyżką/młotem: 35 x 35 cm (zużycie Dynacemu 14 kg/m3 betonu),
- młot pneumatyczny / hydrauliczny: 30 x 30 cm (zużycie Dynacemu 19 kg/m3 betonu),
- lekki młot elektryczny: 22 x 22 cm (zużycie Dynacemu 34 kg/m3 betonu).

Tutaj znajdziesz galerie zdjęć przedstawiających rozbiórki elementów i konstrukcji żelbetowych.