NIEWYBUCHOWY MATERIAŁ WYBURZAJĄCY: Wsparcie techniczne 7 dni w tygodniu: info@dynacem.com
PĘCZNIEJE I BEZGŁOŚNIE ROZSADZA
Bonn DE
NIEWYBUCHOWY MATERIAŁ WYBURZAJĄCY: Wsparcie techniczne 7 dni w tygodniu: info@dynacem.com
PĘCZNIEJE I BEZGŁOŚNIE ROZSADZA
Bonn DE
NIEWYBUCHOWY MATERIAŁ WYBURZAJĄCY: Wsparcie techniczne 7 dni w tygodniu: info@dynacem.com
PĘCZNIEJE I BEZGŁOŚNIE ROZSADZA
Kościerzyna PL
NIEWYBUCHOWY MATERIAŁ WYBURZAJĄCY: Wsparcie techniczne 7 dni w tygodniu: info@dynacem.com
PĘCZNIEJE I BEZGŁOŚNIE ROZSADZA
Kvissleby SE
NIEWYBUCHOWY MATERIAŁ WYBURZAJĄCY: Wsparcie techniczne 7 dni w tygodniu: info@dynacem.com
PĘCZNIEJE I BEZGŁOŚNIE ROZSADZA
Radków PL
NIEWYBUCHOWY MATERIAŁ WYBURZAJĄCY: Wsparcie techniczne 7 dni w tygodniu: info@dynacem.com
PĘCZNIEJE I BEZGŁOŚNIE ROZSADZA
Wuppertal DE
NIEWYBUCHOWY MATERIAŁ WYBURZAJĄCY: Wsparcie techniczne 7 dni w tygodniu: info@dynacem.com
PĘCZNIEJE I BEZGŁOŚNIE ROZSADZA
Nacka SE
NIEWYBUCHOWY MATERIAŁ WYBURZAJĄCY: Wsparcie techniczne 7 dni w tygodniu: info@dynacem.com
PĘCZNIEJE I BEZGŁOŚNIE ROZSADZA
Stenungsund SE
NIEWYBUCHOWY MATERIAŁ WYBURZAJĄCY: Wsparcie techniczne 7 dni w tygodniu: info@dynacem.com
PĘCZNIEJE I BEZGŁOŚNIE ROZSADZA
Suchedniów PL
PĘCZNIEJE I BEZGŁOŚNIE ROZSADZA
Bonn DE
PĘCZNIEJE I BEZGŁOŚNIE ROZSADZA
Bonn DE
PĘCZNIEJE I BEZGŁOŚNIE ROZSADZA
Kościerzyna PL
PĘCZNIEJE I BEZGŁOŚNIE ROZSADZA
Kvissleby SE
PĘCZNIEJE I BEZGŁOŚNIE ROZSADZA
Kvissleby SE
PĘCZNIEJE I BEZGŁOŚNIE ROZSADZA
Wuppertal DE
PĘCZNIEJE I BEZGŁOŚNIE ROZSADZA
Wuppertal DE
PĘCZNIEJE I BEZGŁOŚNIE ROZSADZA
Śmiłów PL
PĘCZNIEJE I BEZGŁOŚNIE ROZSADZA
Grålum NO
PĘCZNIEJE I BEZGŁOŚNIE ROZSADZA
Rheine DE
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zakupu niewybuchowego materiału wyburzającego DYNACEM w sklepie internetowym dostępnym pod adresem https://dynacem.com. Ten dokument zawiera zobowiązania klienta używającego sklepu (zwanego dalej “Kupującym”) oraz firmy zarządzającej sklepem (OTiK Sp. z o.o., zwanej dalej “Sprzedającym”).
 2. Sklep prowadzony jest przez:
  OTiK Sp. z o.o.
  ul. Hutnicza 4
  81-061 Gdynia
  Polska
  NIP: 5840305402
  REGON: 002831188
  dynacem@dynacem.pl
  tel.: +48 58 6230498
  fax: +48 58 6230496
  OTiK Spółka z o.o. jest zarejestrowana w 1989 r. w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000177586, kapitał zakładowy 105000 zł
 3. Nazwa i logo produktu DYNACEM są znakami towarowymi, których właścicielem jest OTiK Sp. z o. o. w Gdyni. Treść strony https://dynacem.com jest chroniona prawem. Reprodukowanie, powielanie, modyfikowanie, udostępnianie w internecie i przekazywanie w jakikolwiek sposób elektroniczny lub mechaniczny całości lub fragmentów jest zabronione bez pisemnego zezwolenia OTiK Sp. z o.o. w Gdyni.
 4. Właściwości środka DYNACEM oraz zasady jego bezpiecznego zastosowania znajdują się w Karcie Informacyjnej oraz Karcie Charakterystyki Produktu (karta bezpieczeństwa). Kupujący jest zobowiązany zaznajomić się z treścią obu kart przed zakupem. Obie karty należy pobrać ze strony https://dynacem.com i zachować w taki sposób, aby móc z nich korzystać w czasie posługiwania się środkiem DYNACEM. Z reguły nie dodajemy papierowych wydruków Karty Charakterystyki Produktu ani Karty Informacyjnej do wysyłanego DYNACEMU ponieważ zarówno produkcja papieru jak i proces drukowania stanowią obciążenie dla środowiska naturalnego.
 5. Oferowane ceny zawierają koszty przesyłki kurierem (drzwi do drzwi) do Polski. Cennik widnieje na stronie: https://dynacem.com/pl-pl/sklep
 6. Akceptujemy płatności dokonywane przed wysyłką towaru. 
  Dostępne formy płatności:
  - karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro,
  - BLIK,
  - szybki przelew bankowy online, tradycyjny przelew bankowy,

  - PayPal,
  - gotówka do rąk kuriera dostarczającego zamówienie.
  W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Kupującego kartą płatniczą Sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego.
 7. Kupujący składa zamówienie wybierając preferowaną metodę płatności na stronie https://dynacem.com/pl-pl/sklep
  W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. Potwierdzenie zapłaty oraz podsumowanie zamówienia będzie przesłane Kupującemu e-mailem natychmiast po wykonaniu płatności.
 8. Standardowy czas dostarczenia przesyłki przez kuriera wynosi 1 dzień roboczy. Przesyłki są nadawane tylko w dni robocze wg polskiego kalendarza.
  • Jeśli zamówienie zostanie złożone przed godz. 11:00, DYNACEM będzie przekazany kurierowi jeszcze tego samego dnia.
  • Jeśli zamówienie zostanie złożone po 11:00, DYNACEM będzie przekazany kurierowi następnego dnia roboczego.
  • List przewozowy zawierający numer do monitorowania przesyłki online będzie wysłany Kupującemu e-mailem tak, aby Kupujący mógł śledzić status przesyłki na stronie internetowej firmy kurierskiej.
 9. Faktury są wysyłane e-mailem.
 10. Po złożeniu zamówienia Kupujący powinien odbierać telefony i wiadomości i być dostępny dla przewoźnika (firmy kurierskiej lub transportowej) w miejscu wskazanym jako adres dostawy tak, aby odebrać zamówioną przesyłkę. W przypadku niedostępności adresata i/lub nieodebrania przesyłki przewoznik przetransportuje ją na koszt Kupującego spowrotem do  magazynu Sprzedajacego.
 11. Przed każdym użyciem DYNACEMU Kupujący powinien pobrać z witryny https://dynacem.com i zapoznać się z aktualną wersją Karty Informacyjnej oraz na własne ryzyko i pełną odpowiedzialność ocenić przydatność produktu do danego zastosowania. OTiK Sp. z o. o. nie jest odpowiedzialna za jakiekolwiek straty, uszkodzenia mienia lub ciała oraz bezpośrednie i pośrednie szkody i skutki wynikające z poprawnego, lub niepoprawnego zastosowania DYNACEMU. OTiK Sp. z o. o. nie jest odpowiedzialna za utracone korzyści i skutki pośrednie.
 12. Wszystkie informacje i zalecenia dotyczące stosowania zawarte na stronie internetowej https://dynacem.com, w karcie informacyjnej, lub przekazane Kupującemu ustnie, lub pisemnie, oparte są na najlepszej wiedzy i doświadczeniach Sprzedającego. Nie są one jednak wiążące i nie tworzą żadnego stosunku prawnego lub umownego ani też dodatkowych zobowiązań do umowy kupna - sprzedaży, a ich dokładność i kompletność nie jest gwarantowana.
 13. Zdjęcia i inne materiały dostarczone Sprzedającemu przez Kupującego mogą być publikowane i wykorzystywane nieodpłatnie w celach szkoleniowych i reklamowych przez Sprzedającego i jego dystrybutorów.


  Reklamacje

 14. Sprzedawca gwarantuje, że DYNACEM wysyłany do Kupującego jest pozbawiony defektów. Zobowiązanie Sprzedawcy wobec tej gwarancji jest ograniczone do wymiany wadliwego produktu.
 15. Gdy zamówienie jest złożone przez obywatela UE i zamówienie nie ma związku z działalnością gospodarczą Kupującego, to Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady w okresie przydatności Dynacemu do użycia, który wynosi 12 miesięcy od daty zakupu.
 16. Reklamacje winny być zgłaszane pocztą elektroniczną lub faxem i potwierdzone listem wysłanym na adres podany w pkt. 1. Zgłoszenie reklamacji powinno nastąpić niezwłocznie i nie później jak w czasie 7 dni od daty stwierdzenia nieprawidłowości lub powstania przesłanek wskazujących na możliwość zgłoszenia reklamacji tak, aby umożliwić Sprzedawcy zbadanie przyczyn powstania reklamacji. Niedotrzymanie powyższego terminu zgłoszenia reklamacji upoważnia Sprzedawcę do odrzucenia reklamacji ze względów formalnych.
 17. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w ciągu 30 dni. W przypadku uznania reklamacji Sprzedawca decyduje, czy realizuje dostawę zastępczą czy uwzględnia żądanie Kupującego dotyczące obniżenia ceny. Żądanie przez Kupującego obniżenia ceny nie może przekraczać zarówno wartości wadliwej dostawy jak i wysokości poniesionej szkody rzeczywistej.


  Polityka prywatności

 18. Korzystanie z serwisu wymaga przetwarzania danych osobowych klienta w zakresie: imienia i nazwiska, nr VAT, nr telefonu, adresu e-mail, adresu dostawy, adresu do faktury. Dane będą przetwarzane przez OTiK Sp. z o. o. w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia i nie będą wykorzystane w celach marketingowych. OTiK Sp. z o. o. zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 19. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Autopay S.A.
  Adres dostawy i numer telefonu mogą zostać przekazane do następujących podmiotów:
  • Firma Kurierska UPS Polska Sp. z.o.o.
ul. Prądzyńskiego 1/3,
01-222 Warszawa,
  • DPD Polska Sp. z o.o., ul. Mineralna 15, 02–274 Warszawa, KRS nr 0000028368,
  • Schenker Sp. z o.o., ul. J.K. Ordona 2a, 01-237 Warszawa,
  • PayPal Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 148, 02-326 Warszawa
 20. Kupującemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Udostępnienie danych jest dobrowolne, a jednocześnie konieczne do korzystania z serwisu.


  Polityka wykorzystywania cookies

 21. Korzystanie z witryny https://dynacem.com oznacza zgodę na wykorzystywanie plików "cookies", które zapisywane są w pamięci urządzenia stosowanego przez Kupującego.
 22. Kupujący może przy pomocy ustawień swojej przeglądarki internetowej zarówno zablokować zapisywanie plików "cookies" jak i usunąć z pamięci już zapisane pliki "cookies". Ustawienia te mogą jednak utrudnić lub całkowicie uniemożliwić złożenie zamówienia i/lub dokonanie zapłaty.


  Odstąpienie od umowy i zwrot towaru

 23. Sprzedawca jest w 100 % zgodny z przepisami o prawach konsumenta, które implementują w Polsce Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w Sprawie Praw Konsumentów.
 24. Gdy zamówienie jest złożone przez obywatela UE i zamówienie nie ma związku z działalnością gospodarczą Kupującego, to:
  • Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy - anulowania zamówienia bez konsekwencji i bez podania powodu. Aby anulować zamówienie, należy wysłać zawiadomienie o anulowaniu przez fax lub e-mail do Sprzedawcy (dane kontaktowe w pkt. 1) w czasie do 14 dni kalendarzowych od otrzymania dostawy,
  • Kupujący musi zwrócić DYNACEM do Sprzedawcy na swój koszt (Kupujący pokrywa koszt wysyłki towaru do Sprzedawcy) w czasie 14 dni kalendarzowych od anulowania zamówienia,
  • DYNACEM musi być zwrócony do Sprzedawcy w szczelnych, nieotwieranych opakowaniach ponieważ DYNACEM po otwarciu opakowania wchłania wilgoć z powietrza i stopniowo traci przydatność do użytku,
  • Sprzedawca zwraca Kupującemu zapłaconą przez niego wartość zamówienia (zawierającą koszty dostarczenia DYNACEMU do Kupującego) w ciągu 14 dni od momentu, w którym Sprzedawca otrzyma DYNACEM z powrotem, lub Kupujący przedstawi dowód wysłania DYNACEMU do Sprzedawcy (na przykład dowód nadania przesyłki w urzędzie pocztowym),
  • Sprzedawca zwraca pieniądze Kupującemu tą samą drogą, którą je otrzymał.
 25. Powstające spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.


  Klauzula informacyjna (RODO)

 • Z uwagi na rozpoczęcie obowiązywania od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) informujemy o zasadach przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.
 • Administratorem Pana/Pani danych jest OTIK Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Hutniczej 4, 81-061 Gdynia.
 • Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ewentualnych Państwa zamówień, w celach finansowo-księgowych, sporządzania ofert na dostawy produktów lub usług, rozpatrywania reklamacji i roszczeń.
 • W związku z podanymi powyżej celami, odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty pośredniczące w wykonywaniu przez administratora zobowiązań umownych, np. dostawcy usług księgowych (biuro rachunkowe), dostawcy usług IT, kancelarie prawne, organy publiczne na podstawie wymogów ustawowych.
 • Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji w/w zadań.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.
 • Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.
 • Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody mogą się Państwo skontaktować z biurem OTIK Sp. z o.o. w Gdyni, lub wysyłając wiadomość pocztą elektroniczną na adres: dynacem@dynacem.pl. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Gdynia, 20.05.2018