NIEWYBUCHOWY MATERIAŁ WYBURZAJĄCY: Wsparcie techniczne 7 dni w tygodniu: info@dynacem.com
PĘCZNIEJE I BEZGŁOŚNIE ROZSADZA
Bonn DE
NIEWYBUCHOWY MATERIAŁ WYBURZAJĄCY: Wsparcie techniczne 7 dni w tygodniu: info@dynacem.com
PĘCZNIEJE I BEZGŁOŚNIE ROZSADZA
Bonn DE
NIEWYBUCHOWY MATERIAŁ WYBURZAJĄCY: Wsparcie techniczne 7 dni w tygodniu: info@dynacem.com
PĘCZNIEJE I BEZGŁOŚNIE ROZSADZA
Kościerzyna PL
NIEWYBUCHOWY MATERIAŁ WYBURZAJĄCY: Wsparcie techniczne 7 dni w tygodniu: info@dynacem.com
PĘCZNIEJE I BEZGŁOŚNIE ROZSADZA
Kvissleby SE
NIEWYBUCHOWY MATERIAŁ WYBURZAJĄCY: Wsparcie techniczne 7 dni w tygodniu: info@dynacem.com
PĘCZNIEJE I BEZGŁOŚNIE ROZSADZA
Radków PL
NIEWYBUCHOWY MATERIAŁ WYBURZAJĄCY: Wsparcie techniczne 7 dni w tygodniu: info@dynacem.com
PĘCZNIEJE I BEZGŁOŚNIE ROZSADZA
Wuppertal DE
NIEWYBUCHOWY MATERIAŁ WYBURZAJĄCY: Wsparcie techniczne 7 dni w tygodniu: info@dynacem.com
PĘCZNIEJE I BEZGŁOŚNIE ROZSADZA
Nacka SE
NIEWYBUCHOWY MATERIAŁ WYBURZAJĄCY: Wsparcie techniczne 7 dni w tygodniu: info@dynacem.com
PĘCZNIEJE I BEZGŁOŚNIE ROZSADZA
Stenungsund SE
NIEWYBUCHOWY MATERIAŁ WYBURZAJĄCY: Wsparcie techniczne 7 dni w tygodniu: info@dynacem.com
PĘCZNIEJE I BEZGŁOŚNIE ROZSADZA
Suchedniów PL
PĘCZNIEJE I BEZGŁOŚNIE ROZSADZA
Bonn DE
PĘCZNIEJE I BEZGŁOŚNIE ROZSADZA
Bonn DE
PĘCZNIEJE I BEZGŁOŚNIE ROZSADZA
Kościerzyna PL
PĘCZNIEJE I BEZGŁOŚNIE ROZSADZA
Kvissleby SE
PĘCZNIEJE I BEZGŁOŚNIE ROZSADZA
Kvissleby SE
PĘCZNIEJE I BEZGŁOŚNIE ROZSADZA
Wuppertal DE
PĘCZNIEJE I BEZGŁOŚNIE ROZSADZA
Wuppertal DE
PĘCZNIEJE I BEZGŁOŚNIE ROZSADZA
Śmiłów PL
PĘCZNIEJE I BEZGŁOŚNIE ROZSADZA
Grålum NO
PĘCZNIEJE I BEZGŁOŚNIE ROZSADZA
Rheine DE

DYNACEM ma postać szarego proszku, który zarabia się wodą i wlewa do otworów wywierconych wcześniej w elemencie konstrukcji. Na skutek reakcji chemicznej (hydratacja z wydzielaniem ciepła) materiał najpierw utwardza się (i osadza w otworze), a następnie pęcznieje. Przyrostowi objętości towarzyszy przyrost ciśnienia wywieranego przez materiał na ścianki otworu. Gdy ciśnienie ekspansji przekracza wartość wytrzymałości na rozciąganie elementu konstrukcji - powstają w nim pęknięcia, które stopniowo powiększają się wraz z dalszym pęcznieniem DYNACEMU. Ciśnienie wywierane przez DYNACEM kilkakrotnie przekracza wytrzymałość na rozciąganie betonu, mineralnych materiałów budowlanych i skał.

Ciśnienie ekspansji Dynacemu jest dokładnie badane dla każdej wyprodukowanej partii materiału, zanim zostanie ona zakwalifikowana do sprzedaży - patrz Załącznik do Karty Informacyjnej.

DYNACEM dostępny jest w wersjach: STANDARD od -10 do 15 ºC, LATO od 10 do 30 ºC i LATO+ od 30 do 50 ºC.
Każda z wersji działa wolniej i słabiej w minimalnej temperaturze, a najsilniej i najszybciej - w maksymalnej temperaturze swojego zakresu stosowania. Nigdy nie należy stosować Dynacemu powyżej maksymalnej temperatury zakresu sosowania. Material będzie działać wolno poniżej minimalnej temperatury zakresu stosowania.

Czas oczekiwania na powstanie pęknięć wynosi przeważnie od kilku do 24 godzin. Zależy on głównie od średnicy otworów oraz temperatury i indywidualnych właściwości kruszonego materiału. Twarde i sztywne materiały (np. mocny beton) pękają łatwiej niż materiały miękkie i/lub plastyczne (np. chudy beton), które zamiast pękać odkształcają się.

Skuteczne rozsadzanie w większości przypadków zapewniają otwory o średnicy 3 - 4 cm wiercone w odstępach 5 - 15 średnic (15 - 60 cm). Najlepiej jest jednak postępować w sposób dopasowany do rodzaju i temperatury rozsadzanego elementu w/g Tabeli:

Decyzje, które zależą od temperatury: temperatura rozsadzanego elementu
poniżej 0 ºC - 10 ºC - 15 ºC 10 - 30 ºC 30 - 50 ºC
- typ DYNACEMU STANDARD LATO LATO+
- średnica otworów w żelbecie 5 cm         4 cm         4 cm 4 cm 4 cm
- średnica otworów w betonie i skałach 4 - 5 cm       4 cm      3 cm 3 cm 3 cm
- rozstaw otworów w żelbecie i twardych skałach 5 - 10 krotności średnicy
- rozstaw otworów w betonie / miękkich skałach 10 - 15 / 10 - 20 krotności średnicy

Stosowanie DYNACEMU w otworach o mniejszej średnicy niż zalecana w Tabeli, udaje się najczęściej gdy jest ciepło i elementy są niezbrojone, lub gdy rozmieszczenie otworów jest liniowe, lub gdy akceptuje się dłuższy czas oczekiwania na powstanie pęknięć.

Im wyższa temperatura elementu i większa średnica otworów, tym większa prędkość reakcji chemicznej DYNACEMU. Zbyt duża średnica otworów może spowodować, zwłaszcza latem, niebezpieczne "wystrzelenie" - wydmuchnięcie materiału z otworów.

Należy stosować się do zaleceń karty informacyjnej i karty charakterystyki wyrobu.