SNIGEL SNABB DYNAMIT
EXPANDERAR, SLITER OCH KROSSAR
Bonn DE
SNIGEL SNABB DYNAMIT
EXPANDERAR, SLITER OCH KROSSAR
Bonn DE
SNIGEL SNABB DYNAMIT
EXPANDERAR, SLITER OCH KROSSAR
Kościerzyna PL
SNIGEL SNABB DYNAMIT
EXPANDERAR, SLITER OCH KROSSAR
Kvissleby SE
SNIGEL SNABB DYNAMIT
EXPANDERAR, SLITER OCH KROSSAR
Radków PL
SNIGEL SNABB DYNAMIT
EXPANDERAR, SLITER OCH KROSSAR
Wuppertal DE
SNIGEL SNABB DYNAMIT
EXPANDERAR, SLITER OCH KROSSAR
Nacka SE
SNIGEL SNABB DYNAMIT
EXPANDERAR, SLITER OCH KROSSAR
Stenungsund SE
SNIGEL SNABB DYNAMIT
EXPANDERAR, SLITER OCH KROSSAR
Suchedniów PL
EXPANDERAR, SLITER OCH KROSSAR
Bonn DE
EXPANDERAR, SLITER OCH KROSSAR
Bonn DE
EXPANDERAR, SLITER OCH KROSSAR
Kościerzyna PL
EXPANDERAR, SLITER OCH KROSSAR
Kvissleby SE
EXPANDERAR, SLITER OCH KROSSAR
Kvissleby SE
EXPANDERAR, SLITER OCH KROSSAR
Wuppertal DE
EXPANDERAR, SLITER OCH KROSSAR
Wuppertal DE
EXPANDERAR, SLITER OCH KROSSAR
Śmiłów PL
EXPANDERAR, SLITER OCH KROSSAR
Grålum NO
EXPANDERAR, SLITER OCH KROSSAR
Rheine DE
  1. Dessa villkor fastställer regler som gäller vid inköp av expanderande spräckmedel DYNACEM i nätbutiken på https://dynacem.com. Detta dokument innehåller åtaganden av både Kunden som använder denna (nedan kallad“Köparen”) och företaget som förvaltar över butiken (OTiK Sp. z o.o., nedan kallad “Säljaren”).
  2. Butiken drivs av företaget: OTiK Sp. z o.o.
     ul. Hutnicza 4
     81-061 Gdynia
     Polen
     Momsregistreringsnummer: PL5840305402
   REGON: 002831188
     dynacem@dynacem.pl
     tel.: +48 58 6230498
     fax: +48 58 6230496

   OTiK Spółka z o.o. registrerades 1989 i Tingsrätten Gdańsk-Północ 7:e Näringslivsavdelningen för Nationella domstolsregistret (KRS) nr 0000177586, aktiekapital 105000 PLN och är en medel av ICRI -  International Concrete Repair Institute.
  3. Namnet och logotypen på DYNACEM är varumärken, som ägs av OTiK Sp. z o. o. i Gdynia. Innehållet av webbsidan https://dynacem.com är skyddat enligt lag. Återgivande, kopiering, modifiering, delning på nätet eller överföring på något elektroniskt eller mekaniskt sätt av hela innehållet eller dess delar är förbjudet, utan skriftligt tillstånd från OTiK Sp. z o.o. i Gdynia.
  4. Egenskaper av spräckmedel DYNACEM och reglerna för säker användning finns i Faktabladet och Säkerhetsdatabladet. Köparen är skyldig att bekanta sig med innehållet före inköpet. Båda blad kan laddas ner från sidan https://dynacem.com, skrivas ut och sparas för senare användning vid arbetet med DYNACEM. Vi lägger inte till säkerhetsdatabladet eller faktabladet till DYNACEM som vi skickar.
  5. De erbjudna priserna innehåller frakt med kurir (dörr till dörr) till kontinentala Sverige. Prislistan kan du hitta på: https://dynacem.com
  6. Köparen som anger sitt giltiga momsregistreringsnummer betalar priset utan polsk moms. Innan vi skickar produkten och utfärdar en faktura, kontrollerar vi om det angivna momsregistreringsnumret är korrekt och gällande på Europeiska kommissionens webbplats: (http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do?locale=sv). Inlämning av ett momsregistreringsnummer som inte är giltigt eller inte tillhör Köparen annullerar beställningen. I så fall är Köparen skyldig att betala det återstående mervärdesskattebeloppet eller betala alla kostnader i samband med annullering av beställningen och återbetalning av det pris som betalats från Säljarens bankkonto till Köparens bankkonto.
  7. Betalningsmetoder accepterade är:
   - Betalkort: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro,

   - banköverföring,
   - PayPal.
   Den enhet som tillhandahåller betaltjänster online är Autopay S.A.
   Om det är nödvändigt att återbetala pengar för en transaktion gjord av Köparen med ett betalkort, ska Säljaren återbetala pengarna till det bankkonto som tilldelats Köparens betalkort.
  8. Köparen gör beställning och väljer önskad betalningsmetod på https://dynacem.com genom att följa anvisningar som visas på skärmen. Bekräftelse av betalning och sammanfattning av beställningen kommer att skickas till Köparen via e-post direkt efter betalning.
  9. Standardleveranstiden med kurir är 3 arbetsdagar.
   Leveranstiden räknas från datum för kreditering av Säljarens bankkonto.
   Paket sänds endast på vardagar enligt den polska kalendern.
   Om du gör beställning innan kl. 11:00, kommer DYNACEM att överlämnas till kuriren redan på samma dag.
   Om du gör beställning efter kl. 11:00, kommer DYNACEM att överlämnas till kuriren nästa arbetsdag.
   Fraktsedel som innehåller ett nummer för att övervaka leveransen online kommer att skickas till Köparen via e-post så att han kan spåra statusen för sin leverans på kurirföretagets webbplats.
  10. Fakturor klistras till DYNACEMs förpackning eller skickas via e-post.
  11. All information och användaranvisningar som finns på webbplatsen https://dynacem.com, i produktdatabladet eller ges till Köparen muntligen eller skriftligt, baseras på Säljarens bästa kunskap och erfarenhet. De är emellertid inte bindande och utgör ingen juridisk eller avtalsmässig överenskommelse eller ytterligare skyldigheter för köpavtal, och deras noggrannhet och fullständighet är inte garanterade. Bilder och annat material som skickas till Säljaren av Köparen får publiceras och användas gratis för utbildning och reklamändamål av Säljaren och dess distributörer.
  12. Före användning av DYNACEM, ska Köparen på egen risk och med fullt ansvar bedöma lämpligheten av produkten för avsett ändamål. OTiK Sp. z o. o. är inte ansvarig för eventuella förluster, skador på egendom, kroppsskador samt både direkta samt indirekta skador till följd av korrekt eller felaktig användning av DYNACEM. OTiK Sp. z o. o. är inte heller ansvarig för vinstförluster och indirekta följder.

 

Klagomål

  1. Säljaren garanterar att DYNACEM som skickas till Köparen är felfri. Säljarens skyldighet ska enligt denna garanti begränsas till utbyte av produkt som visar sig vara defekt.
  2. Klagomål ska lämnas in via e-post eller fax och bekräftas med ett brev som skickas till adressen i punkt 1. Klagomål ska lämnas in omedelbart och senast 7 dagar från datum efter man har märkt en defekt eller omständigheter tyder på möjligheten att lämna in klagomål, så att Säljaren kan utreda orsakerna till klagomålet. Underlåtenhet att följa tidsfristen för inlämning av klagomål berättigar Säljaren att avslå klagomålet av formella skäl.
  3. Säljaren kommer att överväga klagomål inom 30 dagar. Om Säljaren anses att klagomålet är giltigt, bestämmer han om att göra en omleverans eller accepterar Köparens begäran om prissänkning. Prissänkning som begärs av Köparen ska inte överstiga värdet av den defekta produkten och omfattningen av verkliga förluster till följd av felet.

 

Integritetspolicy

  1. Användning av tjänsten kräver behandling av Köparens personuppgifter såsom för- och efternamn, momsregistreringsnummer, telefonnummer, e-postadress, leveransadress, faktureringsadress. Uppgifterna kommer att behandlas av Otik Sp. z o.o i den utsträckning som krävs för att genomföra beställningen och kommer inte att användas i i marknadsföringssyfte. Otik Sp. z o.o. skyddar personuppgifter mot deras obehörigt röjande, behandling i strid med lagen och förändring, förlust, skada eller radering.
  2. Namn, telefonnummer, e-postadress och leveransadress kan överföras till följande parter:
   - Kurirföretag UPS Polska Sp. z.o.o., ul. Prądzyńskiego 1/3, 01-222 Warszawa, eller
   - DPD Polska Sp. z o.o., ul. Mineralna 15, 02–274 Warszawa, eller
   - Schenker Sp. z o.o., ul. J.K. Ordona 2a, 01-237 Warszawa, eller
   - SCANDINAVIAN EXPRESS Poland Sp. z o.o., ul. Budowlanych 19, 80-298 Gdańsk, eller
   - PayPal Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 148, 02-326 Warszawa.
  3. Köparen har rätt att få tillgång till sina uppgifter och korrigera dem. Tillhandahållande av uppgifter är frivilligt, men nödvändigt att använda tjänsten.

 

Policy för kakor

  1. Genom att använda webbsidan https://dynacem.com samtycker Köparen till användning av kakor som lagras i minnet på den anordning som används av Köparen.
  2. Köparen kan ändra webbläsarens inställningar och blockera lagring av kakor samt ta bort sparade kakorna från minnet. Dessa inställningar kan dock hindra eller göra det omöjligt att göra en beställning och/eller betala.

 

Uppsägning av avtal och retur av produkt

  1. Säljaren är 100 % överensstämmande med Avtalsvillkorslagen, som genomför Europaparlamentets och Europeiska unionens råd om konsumenträttigheter i Sverige.
  2. När en beställning görs av en EU-medborgare och den inte är förknippad med Köparens ekonomiska verksamhet, då:
   - Köparen har rätt att frånträda avtalet utan påföljd och utan att ange några skäl. För att annullera beställningen, skicka ett meddelande om annullering via fax eller e-post till Säljaren (kontaktuppgifter i punkt 1) under 14 kalenderdagar efter mottagandet av produkten,
   - Köparen måste returnera DYNACEM till Säljaren på egen bekostnad (Köparen betalar kostnaden för leverans av produkten till Säljaren) inom 14 kalenderdagar från annullering av beställningen,
   - DYNACEM måste returneras till Säljaren i lufttät, obruten förpackning, eftersom efter att man har öppnat förpackningen, absorberar DYNACEM fukt från luften och så småningom förlorar lämplighet för användning,
   - Säljaren återbetalar Köparen beställningsvärdet (inklusive kostnader för leverans av DYNACEM till Köparen) inom 14 dagar från det datum då Säljaren erhåller DYNACEM tillbaka, eller Köparen lägger fram ett bevis på att ha skickat DYNACEM till Säljaren (t.ex. mottagningsbevis från postkontoret),
   - Säljaren returnerar pengar till Köparen på samma sätt som han har fått dem.
  3. Tvister kommer att lösas av den behöriga Polsk Domstol med behörighet över Säljarens verksamhet.

 

Information Clause (GDPR)

 1. • Med anledning av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter som börjat gälla den 25 maj 2018 (Dataskyddsförordningen) vill vi informera vi om hur vi behandlar dina personuppgifter.
  • Registeransvarige är OTIK Sp. z o.o. med säte i Gdynia vid Hutnicza-gatan 4, 81-061 Gdynia.
  • Dina personuppgifter kommer att behandlas i syfte att färdigställa dina eventuella beställningar, för ekonomi- och bokföringsändamål, samt i syfte att förbereda offerter för produkt- och tjänstleveranser, samt hantering av reklamationer och krav.
  • Med anledning av de ovan nämnda ändamålen kan din data komma att tas emot av mellanliggande företag som är delaktiga i processen för att den registeransvarige ska kunna fullfölja sina avtalsenliga förpliktelser, t.ex. leverantörer av bokföringstjänster (bokföringsföretag), leverantörer av IT-tjänster, juristkanslier, offentliga myndigheter om rättsliga krav föreligger.
  • Personuppgifter lämnas frivilligt, dock behövs de för utförandet av de ovan nämnda åtagandena.
  • Personuppgifter sparas under den tidsperiod som krävs enligt gällande lagstiftning.
  • Registeransvarige har inte för avsikt att lämna uppgifterna till tredje land eller internationella organisationer.
  • Du har rätt att rätt att få tillgång till uppgifterna, korrigera eventuella fel, ta bort uppgifterna, begränsa behandlingen, rätt till dataportabilitet, rätt att göra invändningar och rätt att återkalla ditt samtycke när som helst. För att återkalla ditt samtycke kan du kontakta företagets OTIK Sp. z o.o. kontor i Gdynia eller skicka ett e-postmeddelande till: dynacem@dynacem.pl. Du har rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten – Dataskyddsmyndighetens Direktör.

 

Gdynia, 21.07.2014