ICKE-EXPLOSIVT SPRÄNGMEDEL
EXPANDERAR, SLITER OCH KROSSAR
Bonn DE
ICKE-EXPLOSIVT SPRÄNGMEDEL
EXPANDERAR, SLITER OCH KROSSAR
Bonn DE
ICKE-EXPLOSIVT SPRÄNGMEDEL
EXPANDERAR, SLITER OCH KROSSAR
Kościerzyna PL
ICKE-EXPLOSIVT SPRÄNGMEDEL
EXPANDERAR, SLITER OCH KROSSAR
Kvissleby SE
ICKE-EXPLOSIVT SPRÄNGMEDEL
EXPANDERAR, SLITER OCH KROSSAR
Radków PL
ICKE-EXPLOSIVT SPRÄNGMEDEL
EXPANDERAR, SLITER OCH KROSSAR
Wuppertal DE
ICKE-EXPLOSIVT SPRÄNGMEDEL
EXPANDERAR, SLITER OCH KROSSAR
Nacka SE
ICKE-EXPLOSIVT SPRÄNGMEDEL
EXPANDERAR, SLITER OCH KROSSAR
Stenungsund SE
ICKE-EXPLOSIVT SPRÄNGMEDEL
EXPANDERAR, SLITER OCH KROSSAR
Suchedniów PL
EXPANDERAR, SLITER OCH KROSSAR
Bonn DE
EXPANDERAR, SLITER OCH KROSSAR
Bonn DE
EXPANDERAR, SLITER OCH KROSSAR
Kościerzyna PL
EXPANDERAR, SLITER OCH KROSSAR
Kvissleby SE
EXPANDERAR, SLITER OCH KROSSAR
Kvissleby SE
EXPANDERAR, SLITER OCH KROSSAR
Wuppertal DE
EXPANDERAR, SLITER OCH KROSSAR
Wuppertal DE
EXPANDERAR, SLITER OCH KROSSAR
Śmiłów PL
EXPANDERAR, SLITER OCH KROSSAR
Grålum NO
EXPANDERAR, SLITER OCH KROSSAR
Rheine DE

DYNACEM har ett hygieniskt certifikat HK/B/0392/01/2016 utfärdat av Polska Institutet för Hygien i Warszawa.

Liksom dess huvudbeståndsdelar (kalk och cement) är den klassificerad som irriterande material. Försiktighetsåtgärder vid transport och hantering av sprängämnen krävs inte. Användningen av spräckmedlet på ett sätt som strider mot rekommendationerna i Faktabladet och Säkerhetsdatabladet eller användning för andra ändamål än de som rekommenderas kan vara farlig för användaren. Snigel dynamit DYNACEM är säker för miljön.

Huvudsakliga faror:

 • när bruksanvisningen inte följs, material som hälls i hålen kan plötsligt börja värmasupp, "ryka" eller torka upp snabbt, vilket tyder pi att materialat kokar och vattenånga som finns inuti snabbt kan trycka innehållet ur hålet ut i luften, vilket kan orsaka kroppsskador, skador på skyddsglasögon och synförlust om personen tittar in i det fyllda hålet. Detta kan hända när typen av DYNACEM (STANDARD/SUMMER), håldiameter och temperatur på blandningsvatten inte är anpassade till temperaturen på element som ska rivas, eller om sprängmedel hälls in i hålen som fortfarande är varm efter borrning, eller om materialet började reagera i en mixer innan det hälldes i hålen, eller solen skiner på de fyllda hålen,
 • när bruksanvisningen inte följs, när spräckmedel blandas med vatten, kan det börja reagera i mixern och avge värme, koka och skapa heta stänk som kan orsaka brännskador och allvarliga ögonskador. Detta kan hända när omröraren och behållaren inte har rengjorts grundligt och resterna av den tidigare blandningen har hamnat i den nya blandningen, när blandningstiden eller den tid som förflutit från blandning för att fylla hålen är för lång, eller om komponenterna förvarades på en varm plats,
 • transport eller blandning av material kan leda till bildandet av damm som i kontakt med svett eller tårar skapar en starkt alkalisk miljö och kan orsaka hudirritation, irritation av luftvägarna eller allvarliga ögonskador.

Hur man undviker risker:

 • ladda upp uppdaterade versionen av faktabladet och säkerhetsdatabladet från www.dynacem.com/se-sv,
 • se till att en ansvarig person hanterar sprängmedel och att denne har bekantat sig med informationen i faktabladet och säkerhetsdatabladet och tillgodogör sig reglerna för användning av produkten och regler för tillämpning av säkerhetsåtgärder och personlig skyddsutrustning,
 • vid arbetsplanering ta hänsyn till att förstörelsen av det första elementet/fragmentet kan leda till förlusten av stabiliteten i resten av byggnaden,
 • se till att det på arbetsplatsen finns det en stor mängd rent vatten för att skölja huden eller ögonen,
 • använd inte kontaktlinser, applicera skyddskräm på huden, tvätta händerna före raster och efter arbetet,
 • använd CE-märkt personlig skyddsutrustning: tättsittande goggles, kemikalieresistenta handskar, halvmaskar med ett filter som absorberar partiklar (helmask för ett långvarigt arbete i dammiga miljöer eller för arbete i trånga utrymmen), hjälm och kläder som helt täcker huden (långa ärmar och ben),
 • orsaka inte damm,
 • anpassa materialtyp (STANDARD/SUMMER), håldiameter och temperaturen på blandningsvatten till temperaturen på det element som ska rivas,
 • innan du blandar varje del av materialet, se till att blandaren och behållaren har rengjorts noggrant från resterna av tidigare blandningen,
 • bevaka materialet under blandningen och när det börjar värma upp, "ryka" eller torkar snabbt, sprid den på marken,
 • häll aldrig det blandade sprängmedlet i slutna behållare, i behållare som avsmalnar mot utloppet (t.ex. flaskor) och till hål i träelement,
 • under sommaren försök att blanda materialet i skuggan –på kvällen eller på morgonen, undvik solen och middagstimmar, lagra inte vatten och material i solen, försök att använda kallt vatten, en sval behållare och en sval blandare, täck fyllda hål med en ljus presenning för att skydda dem mot sol eller regn,
 • se till att ingen närmar sig hålet och/eller inte riktar blicken mot hål fyllda med material i minst 12 timmar efter fyllningen,
 • aldrig, även i skyddskläder och skyddsglasögon, titta ner i hålen fyllda med material,
 • förvara material på en torr plats.

Första hjälpen:

 • vid kontakt med ögonen: spola ögonen med rinnande vatten i flera minuter och kontakta en läkare,
 • vid kontakt med huden: tvätta irriterade/skadade stället med tvål och vatten och skölj med riklig mängd vatten,
 • vid inandning: flytta personen från det dammiga området och kontakta läkare,
 • vid förtäring: skölj munnen med vatten och drick rent vatten med små klunkar, framkalla inte kräkningar, kontakta läkare omedelbart.

Faropiktogram

 • Använd tättsittande skyddsglasögon

 • Använd en dammask

 • Använd kemikalieresistenta handskar

 • Aldrig titta ner i hål fyllda med material

 • Häll aldrig i avsmalnande behållare