DEN MEST ANVÄNDA SPRÄCKMEDEL I EUROPA: teknisk support 7 dagar i veckan: info@dynacem.com
VIBRATIONSFRI SPRÄCKNING, BRYTNING, OCH RIVNING
Bonn DE
DEN MEST ANVÄNDA SPRÄCKMEDEL I EUROPA: teknisk support 7 dagar i veckan: info@dynacem.com
VIBRATIONSFRI SPRÄCKNING, BRYTNING, OCH RIVNING
Bonn DE
DEN MEST ANVÄNDA SPRÄCKMEDEL I EUROPA: teknisk support 7 dagar i veckan: info@dynacem.com
VIBRATIONSFRI SPRÄCKNING, BRYTNING, OCH RIVNING
Kościerzyna PL
DEN MEST ANVÄNDA SPRÄCKMEDEL I EUROPA: teknisk support 7 dagar i veckan: info@dynacem.com
VIBRATIONSFRI SPRÄCKNING, BRYTNING, OCH RIVNING
Kvissleby SE
DEN MEST ANVÄNDA SPRÄCKMEDEL I EUROPA: teknisk support 7 dagar i veckan: info@dynacem.com
VIBRATIONSFRI SPRÄCKNING, BRYTNING, OCH RIVNING
Radków PL
DEN MEST ANVÄNDA SPRÄCKMEDEL I EUROPA: teknisk support 7 dagar i veckan: info@dynacem.com
VIBRATIONSFRI SPRÄCKNING, BRYTNING, OCH RIVNING
Wuppertal DE
DEN MEST ANVÄNDA SPRÄCKMEDEL I EUROPA: teknisk support 7 dagar i veckan: info@dynacem.com
VIBRATIONSFRI SPRÄCKNING, BRYTNING, OCH RIVNING
Nacka SE
DEN MEST ANVÄNDA SPRÄCKMEDEL I EUROPA: teknisk support 7 dagar i veckan: info@dynacem.com
VIBRATIONSFRI SPRÄCKNING, BRYTNING, OCH RIVNING
Stenungsund SE
DEN MEST ANVÄNDA SPRÄCKMEDEL I EUROPA: teknisk support 7 dagar i veckan: info@dynacem.com
VIBRATIONSFRI SPRÄCKNING, BRYTNING, OCH RIVNING
Suchedniów PL
VIBRATIONSFRI SPRÄCKNING, BRYTNING, OCH RIVNING
Bonn DE
VIBRATIONSFRI SPRÄCKNING, BRYTNING, OCH RIVNING
Bonn DE
VIBRATIONSFRI SPRÄCKNING, BRYTNING, OCH RIVNING
Kościerzyna PL
VIBRATIONSFRI SPRÄCKNING, BRYTNING, OCH RIVNING
Kvissleby SE
VIBRATIONSFRI SPRÄCKNING, BRYTNING, OCH RIVNING
Kvissleby SE
VIBRATIONSFRI SPRÄCKNING, BRYTNING, OCH RIVNING
Wuppertal DE
VIBRATIONSFRI SPRÄCKNING, BRYTNING, OCH RIVNING
Wuppertal DE
VIBRATIONSFRI SPRÄCKNING, BRYTNING, OCH RIVNING
Śmiłów PL
VIBRATIONSFRI SPRÄCKNING, BRYTNING, OCH RIVNING
Grålum NO
VIBRATIONSFRI SPRÄCKNING, BRYTNING, OCH RIVNING
Rheine DE

Spräckmedel DYNACEM är ett grått pulver, som blandas med vatten och hälls i i förborrade hål i strukturelementet. Som ett resultat av en kemisk reaktion, som involverar bindning och vatten och värmeavgivning, härdas DYNACEM och avsätter sig i hålet och senare expanderar. Ökad tillväxt av volymen leder till ökning av tryck på hålväggarna. DYNACEM kan skapa ett tryck flera gånger större än draghållfastheten hos betong, mineralbyggmaterial och stenar. När ökning av trycket i borrhålet överstiger draghållfasthet av strukturen, förstörs strukturen - elementet slits sönder och sprickor uppstår som gradvis ökar medan DYNACEM fortsätter att expandera. Sprickorna utvidgas och förstörelse av elementet pågår i ytterligare några dagar och kan påskyndas genom att väta hålen med varmt vatten efter härdning av materialet.

Tryck av Dynacem expansion testas grundligt av vårt laboratorium för varje producerad sats produkt innan den är kvalificerad till försäljning - se Bilaga till Datablad.

DYNACEM innehar STANDARD version för temperaturer från -10 till 15 ºC, SUMMER - från 10 till 30 ºC samt SUMMER+ - från 30 till 50 ºC. Varje version är långsammare och svagare vid botten, eller under av sitt temperaturområde och blir snabbare och starkare vid toppen av sitt temperaturområde. Använd aldrig Dynacem över dess tillämpningstemperaturområde.

Tiden att spricka bildning varierar vanligtvis från några till 24 timmar. Den beror främst på håldiametern, temperatur och individuella materialegenskaper. Hårda och styva material (t.ex. stark betong) brukar spräckas lättare än mjuka material (t.ex. mjuk betong), som deformeras i stället för att spräckas.

Hål med en diameter på 3 - 4 cm borrade med intervaller på 5 - 15 gånger diametern (15 - 60 cm) garanterar en effektiv spräckning i de flesta situationer som förekommer i praktiken. Det är dock säkrast att individuellt bestämma temperatur på ett givet element i varje enskilt fall (mätning med termometer inne i hålet) och typen av material som ska rivas enligt Tabellen nedan:

Parametrar beroende på temperaturen
och typen av material som ska rivas:
temperatur på element som ska rivas
under 0 ºC - 10 ºC - 15 ºC 10 - 30 ºC 30 - 50 ºC
- typ av DYNACEM STANDARD SUMMER SUMMER+
- håldiameter: armerad betong, granit, basalt 5 cm         4 cm         4 cm 4 cm 4 cm
- håldiameter: betong, mjuka stenar 4 - 5 cm       4 cm      3 cm 3 cm 3 cm
- avstånd mellan hålen: armerad betong, granit, basalt 5 - 10 gånger diametern
- avstånd mellan hålen: betong, mjuka stenar 10 - 15 / 10 - 20 gånger diametern

OBSERVERA: ju större håldiametern, desto lättare värms DYNACEM upp och reagerar snabbare. Håldiametern som är för stor kan, särskilt under sommaren, leda till kokning av materialet, frigörande av vattenånga och en plötslig, farlig utstötning av material inne i hålet ut i luften.

Användning av DYNACEM i hål med mindre diameter än som rekommenderas i Tabellen, är oftast effektiv när det äe varmt och placeringen av hålen är linjär, eller element är icke-förstärkta, eller man accepterar en längre väntetid för bildandet av sprickor i berg- och stenspräckning, stenbrytning och betongrivning.