DEN MEST ANVÄNDA SPRÄCKMEDEL I EUROPA: teknisk support 7 dagar i veckan: info@dynacem.com
VIBRATIONSFRI SPRÄCKNING, BRYTNING, OCH RIVNING
Bonn DE
DEN MEST ANVÄNDA SPRÄCKMEDEL I EUROPA: teknisk support 7 dagar i veckan: info@dynacem.com
VIBRATIONSFRI SPRÄCKNING, BRYTNING, OCH RIVNING
Bonn DE
DEN MEST ANVÄNDA SPRÄCKMEDEL I EUROPA: teknisk support 7 dagar i veckan: info@dynacem.com
VIBRATIONSFRI SPRÄCKNING, BRYTNING, OCH RIVNING
Kościerzyna PL
DEN MEST ANVÄNDA SPRÄCKMEDEL I EUROPA: teknisk support 7 dagar i veckan: info@dynacem.com
VIBRATIONSFRI SPRÄCKNING, BRYTNING, OCH RIVNING
Kvissleby SE
DEN MEST ANVÄNDA SPRÄCKMEDEL I EUROPA: teknisk support 7 dagar i veckan: info@dynacem.com
VIBRATIONSFRI SPRÄCKNING, BRYTNING, OCH RIVNING
Radków PL
DEN MEST ANVÄNDA SPRÄCKMEDEL I EUROPA: teknisk support 7 dagar i veckan: info@dynacem.com
VIBRATIONSFRI SPRÄCKNING, BRYTNING, OCH RIVNING
Wuppertal DE
DEN MEST ANVÄNDA SPRÄCKMEDEL I EUROPA: teknisk support 7 dagar i veckan: info@dynacem.com
VIBRATIONSFRI SPRÄCKNING, BRYTNING, OCH RIVNING
Nacka SE
DEN MEST ANVÄNDA SPRÄCKMEDEL I EUROPA: teknisk support 7 dagar i veckan: info@dynacem.com
VIBRATIONSFRI SPRÄCKNING, BRYTNING, OCH RIVNING
Stenungsund SE
DEN MEST ANVÄNDA SPRÄCKMEDEL I EUROPA: teknisk support 7 dagar i veckan: info@dynacem.com
VIBRATIONSFRI SPRÄCKNING, BRYTNING, OCH RIVNING
Suchedniów PL
VIBRATIONSFRI SPRÄCKNING, BRYTNING, OCH RIVNING
Bonn DE
VIBRATIONSFRI SPRÄCKNING, BRYTNING, OCH RIVNING
Bonn DE
VIBRATIONSFRI SPRÄCKNING, BRYTNING, OCH RIVNING
Kościerzyna PL
VIBRATIONSFRI SPRÄCKNING, BRYTNING, OCH RIVNING
Kvissleby SE
VIBRATIONSFRI SPRÄCKNING, BRYTNING, OCH RIVNING
Kvissleby SE
VIBRATIONSFRI SPRÄCKNING, BRYTNING, OCH RIVNING
Wuppertal DE
VIBRATIONSFRI SPRÄCKNING, BRYTNING, OCH RIVNING
Wuppertal DE
VIBRATIONSFRI SPRÄCKNING, BRYTNING, OCH RIVNING
Śmiłów PL
VIBRATIONSFRI SPRÄCKNING, BRYTNING, OCH RIVNING
Grålum NO
VIBRATIONSFRI SPRÄCKNING, BRYTNING, OCH RIVNING
Rheine DE

Vid spräckning av stenar skapar en central öppning tre eller fyra sprickor. Ju fler hål, desto fler repor och fler bitar skapas bildas.

För att hål ska uppstå och vidgas utöka måste elementet ha åtminstone en fri yta som inte är i kontakt med eventuella hinder och som en följd av DYNACEMs utbredning kan röra sig utan yttre motstånd.

Alternativ för mängden av hål:

Antalet hål väljs med hänsyn till storleken på stenen (hål ska inte placeras längre än 12 diametrar bort från kanten av stenen) och önskad storlek på bitar (möjligheter till lastning, transport eller användning av bitar på plats är viktiga).

De bästa resultaten uppnås genom borrning av hål som är parallella med de fria ytorna. Då förflyttar hela expansionskraften de delade fragmenten mot den fria ytan.
Alternativ A
en sten är delvis begravd i marken och den enda fria ytan är den horisontella ytan på den exponerade delen. I det här fallet är horisontella hål det bästa valet (ofta omöjligt att borra). Sneda hål är också effektiva, medan vertikala hål är helt verkningslösa.

Alternativ B
Butgrävning av stenen på ena sidan skapar en fri sidoyta och tillåter de vertikala hålen att bli effektiva.

Alternativ C
när hela stenen är utgrävd eller vilar på marken, är alla dess ytor fria och alla hålriktningar kommer att vara effektiva. Håldjupet ska överstiga 50% av stenens diameter.

Möjliga positioner och riktningar av effektiva hål vid ytterligare etapper av utgrävning av stenen och utvidgning av den fria ytan.

alternativ A:

alternativ B:

alternativ C:

Betongplattor och betonggolv begränsade med väggar eller omfattande lager av stenar har bara en horisontell fri yta och vertikala hål i dem är ineffektiva. Betongrivningen inleds med sneda hål för att göra en bräsch som kommer att skapa nya fria ytor. Resterande området förstörs med sneda eller vertikala hål som är nu effektiva. Tjockleken på golvet/skiktet får inte vara mindre än 5 gånger håldiametern.

Sneda hål skapar en bräsch i betongen eller stenen. Trycket av den lossade "kilen" uppåt (mot den horisontella fria ytan) skapar ytterligare två, sneda fria ytor:

1 - ytterligare vertikala hål tillämpade på tjocka element kommer att krossa den lossade "kilen"
2 - område för krossning med vertikala hål, som kommer att vara effektiva tack vare uppkomsten av en bräsch

Linjär hålplacering kan, beroende på avståndet mellan hålen, leda till att en enda eller flera sprickor bildas. De avgörande faktorerna är:

L - avståndet mellan hål, och
k - avståndet mellan linjen av hål och den fria ytan.

Alternativ för hålavstånd inom en rad:

- stora avstånd:

ger en huvudspricka och vinkelräta sprickor

- små avstånd:

ger endast en huvudspricka

Raster hålplacering i ett icke-förstärkt elementet orsakar förstörelse och krossning av hela elementets volym.

Linjär hålplacering orsakar splittring av hela elementets volym i delar, som lämpar sig för lastning och vidare användning, eftersom de inte är spruckna.

Alternativ för placering av hål:

- raster (krossning):

- linjär (skärning):

Tomma hål "stöter bort" sprickor. En rad med tomma hål markerar gränsen på krosszonen.

Sprickor finns inte bortom tomma hål:

Stenspräckning - skärning av ett lager i den huvudsakliga stenen börjar med borrning av några mindre hål för att avlägsna tån och få en vanlig, vertikal, yta. I andra etappen borrar man hål parallella till den fria ytan som når några cm under den önskade skärningsnivån. Varje 5 till 15 timmar fyller man samtidigt två följande hålrader.

Placering av hål vid skärning av stenen:

Hålavstånd S i fyrkantigt rutnät (raster) bör aldrig överskrida håldjupet D. Dessutom, bör hålavstånd inte överstiga (för hård/mjuk sten):

5x5/10x10 diametrar i etapp 1

10x10/20x20 diametrar i etapp 2

Brytning av blocksten (sandsten, granit, marmor) görs med rader med hål med ett avstånd på 10 diametrar. Trots det mindre antalet borrade hål, är antalet skadade (spruckna) block betydligt mindre än när sprängämnen används.

Borrdjup: 80 - 85% av blockets höjd. Blockbredd: upp till 300 cm (mer kan vara möjligt). När inga naturliga horisontella sprickor finns, behöver en linje med horisontella hål borras:

Fundament och balkar i armerad betong (och betong) kan rivas billig och snabb genom uppdelning i bitar. Vid betongrivning ska hålen placeras i en linje på så sätt att sprickor är vinkelräta mot elementet. Armeringen inuti sprickorne ska skäras eller brännas DYNACEM bryter ibland stängerna till en diameter på upp till 12 mm.

Det går bra att föra in i hålen stål eller trä lister som visar riktningen för sprickbildning.

Uppdelning av armerad betong i bitar med hjälp av linjär hålplacering.

Lister i hål gör att all expansionsenergi används för att bilda sprickor i önskad riktning.

För att krossa element i armerad betong i smådelar är det bäst att i det första steget endast göra en enkel rad av hål på ett avstånd av 4 diametrar från kanten av elementet. Den inre resistansen av ett betongblock gör att expansionstrycket krossar betong mellan hålen och elementytan och frigör armeringen.

I det andra steget ska man krossa eller dela upp det återstående icke-armerade betongblocket.

Etapper av armerad betong demolering:

1 - frigöring och borttagande av armering

2 - betongkrossning

Med lämpligt val av håldiameter och mellanrum är armering helt frisläppt.

Skärning av betongpålare börjas med att göra den första cut-off sprickan (med hål borrade radiellt mot pålarens mitten) och frisläppandet av armeringen (med vertikala hål borrade bakom armeringen). I nästa steg krossar man återstående betongrester.

Tvärsnitt och vy ovan ifrån på pålarens huvud:

1 - hål fyllda i steget 1
2 - hål fyllda efter borttagning av betong krossade i etapp 1