NIEWYBUCHOWY MATERIAŁ WYBURZAJĄCY
PĘCZNIEJE I BEZGŁOŚNIE ROZSADZA
Bonn DE
NIEWYBUCHOWY MATERIAŁ WYBURZAJĄCY
PĘCZNIEJE I BEZGŁOŚNIE ROZSADZA
Bonn DE
NIEWYBUCHOWY MATERIAŁ WYBURZAJĄCY
PĘCZNIEJE I BEZGŁOŚNIE ROZSADZA
Kościerzyna PL
NIEWYBUCHOWY MATERIAŁ WYBURZAJĄCY
PĘCZNIEJE I BEZGŁOŚNIE ROZSADZA
Kvissleby SE
NIEWYBUCHOWY MATERIAŁ WYBURZAJĄCY
PĘCZNIEJE I BEZGŁOŚNIE ROZSADZA
Radków PL
NIEWYBUCHOWY MATERIAŁ WYBURZAJĄCY
PĘCZNIEJE I BEZGŁOŚNIE ROZSADZA
Wuppertal DE
NIEWYBUCHOWY MATERIAŁ WYBURZAJĄCY
PĘCZNIEJE I BEZGŁOŚNIE ROZSADZA
Nacka SE
NIEWYBUCHOWY MATERIAŁ WYBURZAJĄCY
PĘCZNIEJE I BEZGŁOŚNIE ROZSADZA
Stenungsund SE
NIEWYBUCHOWY MATERIAŁ WYBURZAJĄCY
PĘCZNIEJE I BEZGŁOŚNIE ROZSADZA
Suchedniów PL
PĘCZNIEJE I BEZGŁOŚNIE ROZSADZA
Bonn DE
PĘCZNIEJE I BEZGŁOŚNIE ROZSADZA
Bonn DE
PĘCZNIEJE I BEZGŁOŚNIE ROZSADZA
Kościerzyna PL
PĘCZNIEJE I BEZGŁOŚNIE ROZSADZA
Kvissleby SE
PĘCZNIEJE I BEZGŁOŚNIE ROZSADZA
Kvissleby SE
PĘCZNIEJE I BEZGŁOŚNIE ROZSADZA
Wuppertal DE
PĘCZNIEJE I BEZGŁOŚNIE ROZSADZA
Wuppertal DE
PĘCZNIEJE I BEZGŁOŚNIE ROZSADZA
Śmiłów PL
PĘCZNIEJE I BEZGŁOŚNIE ROZSADZA
Grålum NO
PĘCZNIEJE I BEZGŁOŚNIE ROZSADZA
Rheine DE

Wiercenie otworów i działanie Dynacemu powoduje nieporównanie mniejsze szkody w budynku i ścianach oraz mniej hałasu niż skuwanie betonu z podłogi.

Etap 1
Jeżeli płyta posiada wolne krawędzie przejdź do Etapu 2.
Procedurę pokazano na poniższym szkicu.
Istnieją trzy możliwe opcje kroku 1 do wyboru.
Wywierć w pobliżu ścian i wypełnij rzędy pochyłych (30-45 stopni) otworów A.
Alternatywnie wywierć pionowe otwory B, znajdujące się jak najbliżej ściany, wraz z odpowiadającymi im otworami A.
Gdy ściany wymagają ekstremalnej ochrony, wywierć otwory C, B i A zgodnie z rysunkiem i wypełnij tylko otwory B i A. Wypełnij otwory C po odspojeniu i usunięciu spękanego betonu między rzędami otworów B i A.
Usuń spękany beton z całego obszaru w pobliżu ścian i przejdź do kroku 2.

S - rozstaw otworów w siatce kwadratowej
h - głębokość otworu

Etap 2.
Aby rozkruszyć wewnętrzną część płyty, otwory D wiercone są w siatce kwadratowej.
Średnica otworu: 30 mm w niezbrojonym betonie powyżej 10 ° C, we wszystkich pozostałych przypadkach zaleca się 40 mm. Mniejsze średnice mogą również działać, ale z gorszymi wynikami i w dłuższym czasie.

Jednocześnie muszą być spełnione następujące warunki.
S < 2h gdy płyta z betonu niezbrojonego spoczywa na folii z tworzywa sztucznego / styropianie / piasku (podparcie przesuwne) i w jednym kroku usuwana jest cała grubość płyty, lub S ≤ h we wszystkich innych przypadkach,
S < 10 średnic otworu gdy płyta wykonana jest z żelbetu, lub S ≤ 15 średnic otworu gdy płyta wykonana jest z betonu niezbrojonego,
h ≥ 5 średnic otworów (otwory można wiercić pod kątem w cieńszych płytach, aby zwiększyć głębokość otworu),
h > 85 % grubości płyty lub warstwy usuwanej w jednym kroku (im głębszy otwór, tym lepsze działanie Dynacemu).

Odstępy między otworami nie powinny przekraczać 30 cm jeżeli gruz zostanie usunięty ręcznie lub za pomocą narzędzi ręcznych (większy odstęp między otworami można zastosować, gdy koparka usunie większe fragmenty).

Należy wypełniać jeden (najlepiej) lub dwa zewnętrzne rzędy otworów co 24 godziny. Codziennie odsuwać popękany beton od niepopękanego wnętrza płyty.

Przykład 1
Płyta z niezbrojonego betonu o grubości 30 cm, spoczywająca na piasku, temperatura 20 st. C.
Pęknięte fragmenty zostaną usunięte ręcznie.
Średnica otworu: 30 mm
Rozstaw otworów S = 30 x 30 cm (możesz wiercić otwory w węzłach siatki 30x30 cm lub naśladować szkic poniżej gdzie użyto siatki 26x30 cm aby rozmieścić otwory w odstępach 30x30 cm.)
Głębokość wiercenia h = 27 cm

Przykład 2
Płyta żelbetowa o grubości 50 cm, spoczywająca na folii z tworzywa sztucznego, temperatura 20 st. C.
Po reakcji Dynacemu płyta będzie rozbierana koparką.
Średnica otworu: 40 mm
Rozstaw otworów S = 35 x 35 cm
Głębokość wiercenia h = 45 cm